Att anställa nya medarbetare är en viktig och ofta svår uppgift. Vana och erfarenhet krävs för att hitta den person som adderar mest kompetens och konkurrenskraft till din organisation. Det krävs också mycket tid för ett professionellt rekryteringsarbete.

Executive Search Rolf Häägg erbjuder tjänster inom rekrytering och search, headhunting, av chefer och specialister. Vår kompetens och erfarenhet står till ditt förfogande och vi tar ansvar för hela processen från sökprofil till färdigt beslutsunderlag. Självfallet vårdar vi ditt varumärke och garanterar ett professionellt arbete. I vår affärsmodell betalar man för färdiga lösningar.

Thomas International förser oss med verktyg för personanalyser. Internationellt samarbetar vi med andra rekryteringsföretag.

Executive Search
Vi söker aktivt efter lämpliga kandidater och utvärderar systematiskt deras egenskaper. Affärsförståelse, människokännedom och djup förståelse för våra kunders krav och situation utgör grunden i arbetet. Kreativitet, databaser och ett stort kontaktnät är redskapen.

Urval
I samarbete med kunden utformas en sökprofil, annons och gemensamt väljs mediastrategi. Vi har resurserna att välja ut de bästa kandidaterna och genomföra en första intervjuomgång. Du gör det slutliga valet med stöd av oss.

Second opinion
Personbedömning av interna eller externa kandidater är ett billigt och snabbt sätt att kvalitetssäkra din egen rekrytering.

Management
Allmän rådgivning inom företagsledning, organisation och bolagsetablering.