Rekrytering och executive search
Executive Search Rolf Häägg är ett litet familjeföretag inom rekrytering och management. Vi hjälper våra kunder bemanna sin organisation och hitta specialister och nyckelpersoner. Våra tjänster bygger på egen operativ erfarenhet och håller hög kvalitet. Begär referensuppdrag!

Executive Search and Recruitment
Executive Search Rolf Häägg is a small family owned company specialising in recruitment and management. We will assist our customers with staffing their organisations and finding specialist and key employees. Our services are based on our own operational experience, cost-effective and of high quality. Ask for reference assignments.